Masinapark

Projekt „Avolux OÜ digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest


Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Avolux OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Investeeringu käigus soetab Avolux OÜ uue Automaatlaadimissüsteemiga torulaserlõikuspingi.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisvõimsusi ning valmistada keerulisemaid tooteid, et omada tööstuses suuremat konkurentsivõimet. Ettevõtte eesmärgiks on tasakaalustatud areng tootlikkuse kasvatamise ja protsesside-, tehnoloogia ning personali arendamise kaudu. Automatiseerimiseks on vajalik soetada torulaserlõikuspink, mida ettevõttes hetkel kasutusel ole. Torulaserlõikuspink on koos automaatlaadimissüsteemiga, mis optimeerib aega ning vähendab töötajate füüsilist koormust.

Meetme tulemusena võetakse kasutusele automaatlaadimissüsteemiga torulaserlõikuspink, mis on integreeritud nesting tarkvaraga. Seeläbi on võimalik läbi sisevõrgu edastada pingile töökäsklusi ja lõikeprogramme.

Samuti soetatakse juurde automaatne peale- ja mahalaadimisseade, mis võimaldavad valmisdetailide automaatset laadimist pinki ja eemaldamist pingist. See tähendab, et pink on võimeline töötama iseseisvalt operaatori pideva sekkumiseta. Automaatlaadimissüsteemiga torulaserlõikuspingi kasutuselevõtmise tulemusena kasvab ettevõtte lisandväärtus kahe aasta jooksul peale projekti lõppu ca 29%

Toetuse summa (EUR): 155 500,00