Masinapark

Projekt „Avolux OÜ digipöörde projekt” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust


Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Avolux OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Investeeringu käigus soetab Avolux OÜ uue Automaatlaadimissüsteemiga torulaserlõikuspingi.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisvõimsusi ning valmistada keerulisemaid tooteid, et omada tööstuses suuremat konkurentsivõimet. Ettevõtte eesmärgiks on tasakaalustatud areng tootlikkuse kasvatamise ja protsesside-, tehnoloogia ning personali arendamise kaudu. Automatiseerimiseks on vajalik soetada torulaserlõikuspink, mida ettevõttes hetkel kasutusel ole. Torulaserlõikuspink on koos automaatlaadimissüsteemiga, mis optimeerib aega ning vähendab töötajate füüsilist koormust.

Meetme tulemusena võetakse kasutusele automaatlaadimissüsteemiga torulaserlõikuspink, mis on integreeritud nesting tarkvaraga. Seeläbi on võimalik läbi sisevõrgu edastada pingile töökäsklusi ja lõikeprogramme.

Samuti soetatakse juurde automaatne peale- ja mahalaadimisseade, mis võimaldavad valmisdetailide automaatset laadimist pinki ja eemaldamist pingist. See tähendab, et pink on võimeline töötama iseseisvalt operaatori pideva sekkumiseta. Automaatlaadimissüsteemiga torulaserlõikuspingi kasutuselevõtmise tulemusena kasvab ettevõtte lisandväärtus kahe aasta jooksul peale projekti lõppu ca 29%

Toetuse summa (EUR): 155 500,00

Projekt „Avolux OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust


Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 6 930